Her i shoppen kan du købe undervisningsmaterialer til brug i din børneklub, børnekirke m.m. Se en generel oversigt over vores produkter eller læs mere om de enkelte produkter og kategorier ved at klikke dig rundt i menuen til højre.

Hvis du har spørgsmål til varer, som ikke er på siden, til din bestilling eller lign. er du velkommen til at kontakte os på 48 48 35 46 eller kontor@bornogtro.dk.

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du sende en mail til os på kontor@bornogtro.dk. 

Vil du læse mere om os og vores arbejde, finder du vores hjemmeside på børnogtro.dk.

Om materialerne generelt
Nogle af vores materialer er af ældre dato, og er ikke blevet opdateret i længere tid. Vi gør derfor opmærksom på, at formuleringer m.m. i nogle tilfælde skal tilpasses til den enkelte børnegruppe.
I 2013 skiftede vi navn fra Evangelisk Børnemission til Børn & Tro. Du kan derfor opleve, at der i nogle materialer stadig vil stå vores gamle navn eller kontaktoplysninger.

Se vores nuværende kontaktoplysninger


Om bibelhistorierne

Vores bibelhistorier består af en undervisningsvejledning og tegnede billeder i form af enten ringbind, Powerpoints på CD-rom eller flonelbilleder. Du kan købe teksthæfter og billeder sammen under kategorien "Teksthæfter + billeder".

Du kan også købe ekstra teksthæfter, hvis I for eksempel er flere, der skiftes til at undervise og gerne vil have et eksemplar hver.

Derudover har vi til hver bibelhistorie også illustrerede bibelvers (huskevers) som passer til historien og idépakker med idéer til aktiviteter og dramastykker, der passer til de enkelte historier.